Specialisatie

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie met een eigen beroepsvereniging en een kwaliteitsregister.

Wat is een bekkenfysiotherapeut?

Een bekkenfysiotherapeut richt zich op het voorkomen en behandelen van klachten in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Deze klachten kunnen optreden bij vrouwen en mannen van alle leeftijden. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenorganen en de bekkenbodem zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen elkaar beïnvloeden. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. De bekkenfysiotherapeut overziet dit geheel en de onderlinge samenhang.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u doen?

Iedereen kan te maken krijgen met klachten in het bekkengebied. Soms ontstaan klachten uit onwetendheid en is er een verkeerde houding of toiletgewoonte.

Klachten kunnen ook ontstaan na meerdere blaasontstekingen, een bevalling, de overgang, na een prostaatoperatie.

Klachten kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekten, door medicijngebruik of door psychische factoren.

Niet altijd is er een duidelijke oorzaak.

De bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om u bij deze klachten te adviseren, te begeleiden en te behandelen.

Vaak hebben deze klachten te maken met het niet goed functioneren van de bekkenbodem. De bekkenbodem bevindt zich aan de onderkant van het bekken en vormt samen met de botten van het bekken de onderkant van de buikholte. Door de bekkenbodem lopen de plasbuis en anus en bij de vrouw ook de vagina.

De bekkenbodem helpt bij het sluiten en openen van de plasbuis en anus, het draagt de buikorganen, het heeft een rol bij seksuele functies en de bekkenbodem draagt bij aan de stabiliteit van het bekken en de lage rug.

De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en met het middenrif.

De bekkenfysiotherapeut kan u helpen om de bekkenbodemspieren beter te laten werken of beter te laten samenwerken.

Onderzoek en behandeling

Tijdens de eerste afspraak wordt er vooral naar u geluisterd en zal de bekkenfysiotherapeut gerichte vragen stellen om uw hulpvraag duidelijk in kaart te brengen en welke verwachtingen u heeft.

Na dit vraaggesprek zal een lichamelijk onderzoek volgen. Dit kan een onderzoek zijn van uw houding, de bewegingsmogelijkheden van rug, bekken en heupen, uw ademhaling en de bekkenbodem. Omdat de bekkenbodem niet van buiten zichtbaar is kan het nodig zijn om via een inwendig onderzoek de bekkenbodemfunctie te beoordelen. Een bekkenfysiotherapeut is hiervoor speciaal opgeleid.

Na het vraaggesprek en aanvullende onderzoeksbevindingen zal met u besproken worden wat de mogelijke oorzaak is van uw klachten. Er zal samen met u een behandelplan worden besproken met een persoonlijk advies.

Samenwerking

De bekkenfysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen, urologen, gynaecologen, maag-darm-leverartsen, internisten, chirurgen, seksuologen, psychologen, osteopaten, verloskundigen, manueel therapeuten en continentieverpleegkundigen.