Algemeen

Maak kennis met onze praktijk.

Sinds 1974 is het Fysiotherapeutisch Centrum Oosterhout gevestigd in Oosterhout. Het team bestaat momenteel uit 6 fysiotherapeuten met naast fysiotherapie, diverse specialisaties zoals sportfysiotherapie, manuele-therapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie. Voordelen van meerdere disciplines binnen één praktijk zijn het intercollegiale overleg en intervisie, die vanzelfsprekend voor de patiënt van meerwaarde zijn. Tenslotte ook in de fysiotherapie geld; twee weten meer dan één.

Het contact met huisartsen en specialisten is dankzij de "korte lijnen" goed zodat overleg nooit een probleem is.


 

Maandag: 07.30 uur - 18.30 uur
Dinsdag: 07.30 uur - 18.30 uur
Woensdag: 07.30 uur - 18.30 uur
Donderdag: 07.30 uur - 18.30 uur
Vrijdag: 07.30 uur - 17.30 uur

Behandelingen vinden alleen volgens afspraak plaats.
Tarieven Fysiotherapie 2023

Reguliere behandeling: € 42,50
Reguliere behandeling aan huis: € 55,00
Screening (=zonder verwijzing arts): € 17,50
Screening-intake en onderzoek: € 55,00

Behandeling oedeemtherapie: € 52,50
Behandeling oedeemtherapie aan huis: € 65,00

Behandeling bekkentherapie: € 52,50
Behandeling bekkentherapie aan huis: € 65,00

Behandeling kinderfysiotherapie: € 52,50
Behandeling kinderfysiotherapie aan huis: € 65,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport: € 50,00
Instructie/overleg ouder(s) patiënt: € 45,00

Niet tijdig afgezegde behandeling: € 30,00
Niet tijdig afgezegde behandeling manuele therapie, kinderfysiotherapie of bekkentherapie: € 40,00

Tijdig afgemelde behandelingen (minstens 24 uur tevoren), worden door ons niet rekening gebracht. Om misverstanden t.a.v. tarieven en aantal behandelingen te voorkomen is het zinvol uw polisvoorwaarden te bekijken. (tarieven kunnen per verzekering afwijken van bovenstaande bedragen)

Wij werken volgens de regels van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Mocht u onverhoopt klachten hebben, dan vind u hier de algemene klachten regeling.

KNGVF
Vergoedingen

U kunt sinds enkele jaren direct zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de fysiotherapeut. Dit heet directe toegankelijkheid fysiotherapie. Voordeel is dat u direct bij een specialist op het gebied van bewegen terecht kunt. Het is echter wel zo dat bij een chronische aandoening (de lijst chronische aandoeningen is in te zien op de site www.fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie) u wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig heeft. Ook bij behandeling aan huis, heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

De vergoeding voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar.
Fysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij uw verzekering kunt u nagaan hoeveel vergoeding u krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Komt u daar niet helemaal uit dan kunnen wij u daarmee helpen.

Een deel van de fysiotherapie wordt vergoedt vanuit de (verplichte ) basisverzekering:

  1. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij chronische aandoeningen te vinden op: www.fysiovergoedingen.nl/chronische-lijst-fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden dan vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Is uw aanvullende verzekering niet toereikend om de eerste 20 behandelingen te vergoeden , dan moet u deze zelf betalen.
  2. Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vergoed, mits uitgevoerd door een geregistreerde bekkentherapeut.
  3. Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. In geval van een chronische aandoening vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
  4. Bij claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie vanuit de basisverzekering vergoed. CZ,VGZ,IZA en Zorg & Zekerheid hanteren een selectief inkoopbeleid. Patienten verzekert bij een van deze verzekeringen krijgen alleen vergoeding voor looptraining wanneer de fysiotherapeut is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysiotherapie vallen onder het verplicht eigen risico (€385,00 in 2017). Het eigen risico geldt niet voor behandelingen uit de aanvullende verzekering.


FysiotherapeutischCentrumOosterhout_pand2
FysiotherapeutischCentrumOosterhout_pand1