Specialisatie

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie met een eigen beroepsvereniging en een kwaliteitsregister

Kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 16 jaar en daarvoor geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Om geregistreerd te blijven moeten er nascholingscursussen gevolgd worden.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Na aanmelding vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en wordt het kind onderzocht om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Ook kan informatie ingewonnen worden bij ouders/verzorgers, leerkracht, verwijzer en eventueel anderen die bij het kind betrokken zijn. Hierna bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen van de observatie en het onderzoek, stelt zonodig een behandelplan op, waarin behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. De uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt via een verslag aan de verwijzer doorgegeven.

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats, zoals bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met ouder(s) zijn vaak meerder afspraken nodig. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden.

Aanmelding

Kinderen kunnen verwezen worden door de huisarts of specialist.

Daarnaast kunnen ouders hun kind ook rechtstreeks aanmelden (DTF= directe toegankelijkheid fysiotherapie) als zij zelf motorische problemen opmerken of het advies krijgen via school, jeugdarts of consultatie bureau arts

Veel voorkomende problemen

Baby’s:
Voorkeurshouding met of zonder afplatting van het hoofd
Gespannen baby, overstrekken
Huilbaby
Vertraagde motorische ontwikkeling
Risicobaby’s (prematuur/dysmatuur/ problemen rondom bevalling)
Baby’s met een aangeboren afwijking (geboorteverlamming arm, open ruggetje, waterhoofd, syndroom van Down, aanlegstoornis arm of been etc)

Peuters:
Afwijkend looppatroon
Houterig bewegen
Motorische ontwikkelingsachterstand

Schoolkind:
Problemen met grove motoriek /gym op school
Problemen met fijne motoriek / schrijven/knutselen
Houdingsproblemen (slappe houding, scoliose)
Hypermobiliteit (super-lenig)
Pijnklachten (bv hoofdpijn, pijn in benen etc)