Links

Bezoek ook één van deze sites voor meer informatie:

De Fysiotherapeut

KNGF

Koninklink Nederlands Genootschap

NVMT

Nederlands Vereniging voor Manuele Therapie

NVFK

Nederlands Vereniging voor Kinderfysiotherapie

NVFB

Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré en Postpartum Gezondheid

Fysiovergoeding

Vergoeding van Fysio- en Oefentherapie door zorgverzekeraars

Claudicationet

Geïntegreerd zorgnetwerk voor patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen.