Specialisatie

COPD Oefengroep

COPD Oefenprogramma

COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen waaronder chronische bronchitis en long emfyseem. Mensen met COPD kunnen last hebben van de volgende klachten: kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen, longinfecties en hoesten, mogelijk gepaard gaande met slijm.

COPD is en chronische ziekte, de beschadiging van luchtwegen en eventueel ook uw longen is niet te genezen. Behandeling is gericht op klachtenvermindering en het voorkomen van eventuele verdere beschadigingen. Voor rokers: Stoppen met roken is de belangrijkste behandeling, daar roken voor COPD een belangrijke oorzaak is.