Specialisatie > Kinderfysiotherapie

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om zintuiglijke informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te verwerken en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden zodat we er adequaat op kunnen reageren.

Het waarnemen door middel van onze zintuigen wordt sensoriek genoemd en komt binnen via oren (auditief), ogen ( visueel), reuk, smaak, tast ( tactiel), evenwichtsorgaan ( vestibulair) en het spier- gewrichtsgevoel ( proprioceptief).

Wanneer de zintuiglijke informatie niet goed wordt waargenomen of verwerkt beïnvloedt dat het bewegen en de algehele ontwikkeling. Bij een veranderde sensorische informatieverwerking komen zintuigprikkels sterker of zwakker binnen waardoor het waarnemen van je eigen lichaam, de wereld om je heen en het reageren op de wereld moeizaam kan verlopen.

Problemen op het gebied van waarnemen/ reguleren van zintuiglijke prikkels kunnen zich uiten in:

  • Houterige motoriek
  • Slechte concentratie
  • Erg druk kind of juist erg een erg rustig kind ( drang hebben om veel te bewegen of juist angst hebben voor bewegen)
  • Heftig reageren op prikkels zoals agressief gedrag of je juist terug trekken, dingen uit de weg gaan
  • Kinderen die geen gevaar zien en een bijzonder hoge pijngrens hebben
  • Kinderen die moeite hebben om aangeraakt te worden of juist vaak andere personen/voorwerpen aanraken

Plan van aanpak

Belangrijk is om samen met ouders/verzorgers een sensorisch profiel te maken, inventariseren welke zintuigprikkels vervelend of juist prettig zijn en op deze manier erachter komen wat de sterke en zwakke kanten van een kind zijn.

Is er sprake van een overprikkeling; bijvoorbeeld een kind dat alles hoort en ziet, angstig is voor bewegen, vervelend vindt om onverwacht aangeraakt te worden, haren wassen/tanden poetsen en dergelijke. Of is er sprake van onderprikkeling ( gebrekkige registratie); bijvoorbeeld een kind dat vaak onderuit gezakt zit, instructie maar gedeeltelijk opneemt en uitvoert, veel valt of per ongeluk alles omstoot.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat eventueel storende factoren verminderd kunnen worden zodat een kind zich veilig gaat voelen en zichzelf kan ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden.