Specialisatie > Specifieke behandeling

Circulatiestoornissen

Fysiotherapie bij circulatiestoornissen van de benen (etalagebenen)

U heeft van uw specialist te horen gekregen dat u last heeft “claudicatio intermittens”. Dit wordt ook wel “etalagebenen” genoemd. Mensen met deze klachten ervaren pijn in de benen, nadat zij een bepaalde afstand hebben gelopen. Door deze pijn moeten zij vaak even blijven stilstaan en kiezen hiervoor dan vaak een winkeletalage ( vandaar de benaming etalagebenen ).

De pijn ontstaat doordat de doorbloeding van de benen is verminderd. Dit is een gevolg van vernauwingen in de bloedvaten van het bekken of van de benen.De spieren krijgen hierdoor te weinig zuurstof.( Er treedt dan een soort verzuring op ).

Door regelmatig te lopen bent u in staat het ziekteproces te beïnvloeden en uw loopafstand te vergroten.

Het lichaam heeft een groot herstellend vermogen. Door regelmatig te lopen gaat het lichaam andere bloedvaten gebruiken, die als het ware de vernauwde bloedvaten kunnen gaan vervangen ( een soort sluiproutes ). Hoe meer u loopt, hoe meer sluiproutes. Hierdoor kan er weer meer zuurstofrijk bloed naar de beenspieren gebracht worden.

Belangrijk om te weten is dat door looptraining een operatie of dotteren kan worden voorkomen. Bovendien is de levensverwachting van mensen met etalagebenen korter dan van gezonde mensen.

Behandeling

Na een voorgesprek en een looptest op een loopband wordt in overleg met u een behandeling opgesteld. Voorlichting over wat u er zelf aan kunt doen en een persoonlijk activeringsprogramma zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. De behandeling wordt beeindigd als de afgesproken behandeldoelen zijn bereikt of als er verder geen verbetering meer wordt verwacht.