Specialisatie > Specifieke behandeling

Medical Taping

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging mar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied vel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. De collega’s plakken de tapestroken op een dusdanige wijze in de vooronderstelling een reactie van het lichaam op te wekken en de klachten te beïnvloeden. Daar deze tape zeer prijzig is zijn wij genoodzaakt € 5,00 in rekening te brengen. U krijgt van een ons een factuur waarmee u kunt proberen de kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren.

MedicalTaping_square